Seleccionar página

Nuestras amigas y colaboradoras de Anti Liburudenda han elaborado esta selección de libros, cómics y revistas relacionados con el Festival Caostica 21:

Anti Liburudendako gure lagunek eta kolaboratzaileek  Caostica 21 Jaialdiarekin zerikusia duten liburu, komiki eta aldizkarien aukeraketa egin dute:  

«HACER CINE: MANUAL DE ESCRITURA Y REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA» (MACKENDRICK, ALEXANDER).

Tras más de veinte años trabajando como guionista, director y editor de películas, Mackendric abandonó Hollywood y comenzó su carrera de profesor en el California Institute of the Arts. En esta obra se reúnen por primera vez los materiales didácticos que utilizó para enseñar a los aspirantes a cineasta a estructurar y escribir sus historias.

Hogei urte baino gehiago gidoilari, zuzendari eta film-editore lanetan eman ondoren, Mackendricek Hollywood utzi eta California Institute of the Arts-en hasi zuen irakasle ibilbidea. Lan honetan, zinegile izan nahi dutenei beren istorioak egituratzen eta idazten irakasteko erabili zituen material didaktikoak biltzen dira lehen aldiz.

After more than twenty years working as a screenwriter, director and film editor, Mackendrick left Hollywood and began his teaching career at the California Institute of the Arts. This book brings together for the first time the teaching materials he used to teach aspiring filmmakers how to structure and write their stories.

Comprar.

«DESDE LOS MÁRGENES. 300 PELÍCULAS QUE DEBERÍAS VER Y QUE NADIE MÁS TE VA A DECIR QUE DEBERÍAS VER» (SANZ GALLEGO, JOSÉ ; MORENO HERRANZ, MANUEL ; PIÑUEL MARTÍN, ENRIQUE ; GÓMEZ MARTÍNEZ, DAVID).

En una época en la que el acceso al cine es mucho mayor que nunca, nos encontramos con un público que consume «lo que echen» en las plataformas de streaming del mismo modo que antes hacían con la TV. Desde los márgenes pretende servir de mapa para explorar ese amplísimo territorio que es el cine, más allá de los grandes clásicos reivindicados mil veces que son el equivalente a viajar limitándose a ver la torre Eiffel, el Duomo o Times Square. Una lista de películas que te lleva de la mano por las calles interesantes, los barrios remotos y los polígonos industriales abandonados donde a veces pasas miedo pero que te proporcionan mejores fotos y anécdotas.

Zinemarako sarbidea inoiz baino handiagoa den garai honetan, lehen telebistarekin egiten zuten bezala, streaming plataformetan «botatzen dutena» kontsumitzen duen publikoa aurkitzen dugu. “Ertzetatik”, zinema den lurralde zabal hori esploratzeko mapa gisa balio nahi du, mila aldiz aldarrikatutako klasiko handietatik haratago, Eiffel dorrea, Duomoa edo Times Square ikustera mugatuz bidaiatzearen baliokidea baitira. Kale interesgarrietan, urruneko auzoetan eta industrialde abandonatuetan barrena eskutik helduta eramaten zaituen filmen zerrenda, non batzuetan beldurra pasatzen duzun, baina argazki eta pasadizoen eskainta hobeagoa den.

In a time when accessing cinema is easier than ever, we come across an audience that consumes «whatever is on» streaming platforms the same way it used to do with TV. This book aims to serve as a map that explores cinema’s vast territory but goes beyond the classics already claimed a thousand times. Otherwise it would be the same as traveling and only visiting the Eiffel Tower, the Duomo or Times Square. This book lists films that will take you through more interesting streets, remote neighbourhoods and abandoned industrial estates where yes, you might be frightened, but where you can also find better pictures and anecdotes.

Comprar.

«¡TODO SOBRE MÍ!. MIS MEMORABLES GESTAS EN EL UNIVERSO MUNDO DEL ESPECTÁCULO» (BROOKS, MEL).

El legendario -e incombustible a sus 97 años- Mel Brooks resiste incólume y sigue marcando la pauta en la comedia televisiva, cinematográfica y teatral. Ahora, por primera vez, este grafómano y simpar bufón, miembro del selecto círculo de los EGOT (dícese de todo aquel militante de la farándula que se ha hecho con un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony), nos comparte, de su puño y letra -y para alivio de nuestra uretra- la desternillante crónica de sus añoranzas, alabanzas, labranzas, chanzas, venganzas, enseñanzas y, cómo no, de sus no menos azarosas andanzas.

Mel Brooks mitikoak -eta erregaitza 97 urterekin- gogor eusten dio eta telebistako, zinemako eta antzerkiko komediaren eredua ezartzen jarraitzen du. Orain, lehen aldiz, grafomano eta bufoi itxuroso honek, EGOTen zirkulu hautatuaren kide denak (Emmy bat, Grammy bat, Oscar bat eta Tony bat eskuratu dituen farandulako militantea), partekatzen digu, berak egina (eta gure uretraren lasaitasunerako) bere atsekabe, laudorio, laborantza, txantza, mendeku, irakaskuntza eta, nola ez, bere ibilera gorabeheratsuen kronika distiratsua.

The legendary—and still tireless at 97—Mel Brooks resists hale and hearty, and continues setting out the television, film and theatrical comedy tone. Now, for the first time, this graphomaniac and one of a kind buffoon, member of the select circle of the EGOT (anyone at the show business that has earned an Emmy, Grammy, Oscar and a Tony award), shares with us, in his own writing—and for the relief of our urethra—the hilarious chronicle of his longings, glories, works, jokes, revenges, teachings and, of course, of his no less random wanderings.

Comprar.

.

«CONSEJOS DE UN SABELOTODO» (WATERS, JOHN).

Pertenecemos a una suerte de club, una periferia lunática orgullosa de agruparse. Existe un camino a la desgracia muy gozoso allá afuera y, si me permiten ser su gurú, les enseñaré cómo triunfar en la insanidad hasta tomar control de su baja autoestima», escribe Waters, y nos invita a seguir sus instrucciones en esta suerte de manual queer para el buen vivir. Como ya lo había demostrado en «Mis modelos de conducta» y «Carsick», el Pontífice del Trash tiene una gran habilidad para hacer que lo desagradable coexista con lo sofisticado, y que lo desviado halle su propia forma de realización.

“Klub moduko batekoak gara, elkartzeaz harro dagoen periferia eroa. Bada zorigaitzerako bide bat, oso pozgarria han kanpoan, eta haien gurua izaten uzten badidate, osasungabetasunean nola arrakasta lortu erakutsiko diet, beren autoestimu baxuaren kontrola hartuz”, idatzi zuen Watersek, eta bere jarraibideakk betetzera gonbidatzen gaitu, bizimodu onerako queer moduko eskuliburu honetan. «Nire jokabide-ereduak» eta «Carsick» liburuetan erakutsi zuen bezala, Trasheko Aita Santuak trebetasun handia du desatsegintasuna sofistikazioa harminikoki elkartzen, eta desbideratutakoak bere errealizazio-modua aurki dezan.

We belong to some kind of club, to some lunatic periphery proud of grouping together. There is a very joyful path to misfortune out there and, if you allow me, I will be your guru and teach you how to succeed in insanity until you take control of your low self-esteem”, writes Waters, who invites us to follow his instructions in this queer manual for good living. As he has already shown in “Role Models” and “Carsick,” The Pope of Trash has a great ability to make the unpleasant coexist with the sophisticated, and the deviant find its own way of fulfilment.

Comprar.

«FOLK HORROR: LO ANCESTRAL EN EL CINE FANTÁSTICO» (JESÚS PALACIOS).

Desde clásicos como ‘El hombre de mimbre’ y ‘La garra de Satán’ hasta éxitos recientes como ‘La bruja’ o ‘Midsommar’, el cine fantástico y de terror ha recurrido a las tradiciones ancestrales y el acervo folklórico para hacernos temblar y derrumbar nuestras certezas de hombres modernos, escépticos y civilizados. En pleno siglo XXI, el Folk Horror ha resucitado proyectando la sombra de lo ancestral para descubrirnos que seguimos viviendo bajo el peso del pasado y sus sanguinarios dioses.

Cuando los viejos dioses despiertan y el solsticio pide sangre. Cuando las brujas cantan sus hechizos y las lenguas muertas resucitan. Cuando desfila el carnaval de las bestias y los coros y danzas del infierno celebran su aquelarre… es la hora del Folk Horror.

Libro oficial de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia.

“Zumezko gizona” eta “Satanen atzaparra” bezalako klasikoetatik hasi eta “Sorgina” edo “Midsommar” bezalako arrakasta berrietaraino, fantasiazko eta beldurrezko zinemak antzinako tradizioetara eta ondare folklorikora jo du gure gizaki moderno, eszeptiko eta zibilizatuen ziurtasunak dardarka jartzeko. XXI. mendean, Folk Horror berpiztu egin da, antzinakoaren itzala proiektatuz, iraganaren eta bere jainko odoltsuen pisupean bizitzen jarraitzen dugula deskubritzeko.

Jainko zaharrak esnatzen direnean eta solstizioak odola eskatzen duenean. Sorginek beren sorginkeriak abesten dituztenean eta hizkuntza hilak berpizten direnean. Piztien inauteriak desfilatzen duenean, eta infernuko koru eta dantzek beren akelarrea ospatzen dutenean… Folk Horror-en (bildurrezko folkaren) ordua da.

Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Asteko liburu ofiziala.

From classics like “The Wicker Man” and “Satan’s Skin”, to recent hits like “The Witch” and “Midsommar”, fantasy and horror cinema have appealed to ancestral traditions and folklore to shudder us and tear apart our certainties as modern, sceptical, civilized men and women. In the 21st century, Folk Horror has risen to cast over us the shadow of the ancestral and to discover that we are still living under the weight of the past and its bloody gods.

When the old gods wake up and the solstice begs for blood, when witches sing their spells and dead languages resurrect, when beasts’ carnival parades and hells’ choirs and dances celebrate their coven… it will be time for Folk Horror.

Official book of Donostia Horror and Fantasy Film Festival.

Comprar.

«TÉCNICAS DE ANIMACIÓN. DIBUJOS ANIMADOS, ANIMACIÓN 3D Y VIDEOJUEGOS» (WILLIAMS, RICHARD).

En la actualidad, la animación es una de las categorías más excitantes y creativas del cine.Durante sus más de 50 años en el negocio, Richard Williams ha sido uno de sus más auténticos renovadores: ha servido de enlace entre la edad de oro de la animación dibujada a mano y el nuevo éxito de la animación por ordenador.Con cientos de dibujos, Williams ofrece los secretos de los maestros de un sistema de trabajo: un libro ilustrado con cientos de dibujos que se han convertido en referente imprescindible para profesionales, estudiantes y aficionados.

Gaur egun, animazioa da zinemaren kategoria bizkorgarri eta irudimentsuenetako bat. Richard Williamsek 50 urte baino gehiago eman ditu negozioan, eta benetako berritzaileetako bat izan da: eskuz marraztutako animazioaren urrezko aroaren eta ordenagailu bidezko animazioaren arrakasta berriaren arteko lotura izan da. Ehundaka marrazkirekin, Williamsek lan-sistema baten maisuen sekretuak eskaintzen ditu: profesional, ikasle eta zaleentzat ezinbesteko erreferente bihurtu diren ehunka marrazkiz osatutako liburu ilustratua.

Animation is one of the most exciting and creative categories in cinema today. Richard Williams has more than 50 years in the business and is one of its most authentic innovators. He has been a link between the golden age of hand-drawn animation and animation’s new success of computer animation. Williams unveils the secrets of the masters through hundreds of drawings on a single work system: a hundred-drawing illustrated book that has become an essential reference for professionals, students and amateurs.

Comprar.

«HINTERHOF: VIDA DE UNA DOMINATRIX» (VARIOS AUTORES).

Hinterhof significa patio trasero en alemán. También es donde nosotros, como sociedad, hemos situado el trabajo sexual. Así que parece apropiado que el estudio en el que Dasa Hink trabaja como dominatrix profesional esté situado justo aquí, en un patio trasero de Berlín. Antes de mudarse a Berlín, Dasa Hink llevaba una vida convencional, con una relación estable y la perspectiva de una casa e hijos, pero soñaba con algo más. Así que acabó dejando a su pareja, se mudó a Alemania y se hizo dominatrix. En el centro de Berlín encontró la vida que siempre había soñado como músico, cineasta, artista… y como trabajadora sexual. En Hinterhof. Vida de una dominatrix comparte su vida cotidiana y sus pensamientos, nos presenta a sus clientes y nos habla de las reacciones del mundo ante su nueva vida.

Hinterhofek atzeko patioa esan nahi du alemanez. Gizarte gisa, guk ere kokatu dugu hor sexu-lana. Beraz, egokia dirudi Dasa Hinkek dominatrix profesional gisa lan egiten duen estudioa hemen egotea, Berlingo atzeko patio batean. Berlinera joan aurretik, Dasa Hinkek bizitza konbentzionala zuen, harreman egonkorrarekin eta etxe eta seme-alabak eukitzearen ikuspegiarekin, baina beste zerbaitekin amets egiten zuen. Beraz, bikotekidea utzi, Alemaniara joan eta dominatrix egin zen. Berlingo erdigunean beti amestu izan duen bizitza aurkitu zuen musikari, zinemagile, artista… eta sexu-langile gisa. Hinterhofen. “Dominatrix baten bizitzak” bere eguneroko bizitza eta pentsamenduak partekatzen ditu, bere bezeroak aurkezten dizkigu eta munduak bere bizitza berriaren aurrean dituen erreakzioei buruz hitz egiten digu.

Hinterhof means backyard in German. It is also where we, as society, have placed sex work. So it fits that the studio where Dasa Hink works as a professional dominatrix is right in a backyard in Berlin. Before moving to Germany’s capital, Dasa Hink led a conventional life, with a stable relationship thinking about having a home and children, but she dreamed of something more. So Hink ended up leaving her partner, moved to Germany and became a dominatrix. In central Berlin, she found the life she’d always dreamed of as a musician, filmmaker, artist… and sex worker. In “Hinterhof. Vida de una dominatrix”, she shares her everyday life and thoughts, introduces us to her clients, and tells us about the world’s reactions towards her new life.

Comprar.

«CEREBROLESO» (JULIÁN GÉNISSON).

Si lo firma Julián Génisson ten por seguro que: 1) Habrá rastreado escrupulosamente todas las galerías del pensamiento común hasta agotarlas; 2) Habrá levantado acta, sucinta y elegante, del rastreo; 3) Habrá rastreado el acta misma, levantado acta del rastreo, y así sucesivamente; 4) En ese autocacheo paranoico, el pensamiento habrá emitido destellos bellos e inquietantes como no los habrás visto en la vida (y mira que no te conozco de nada). – Miguel Noguera.

Julián Génissonek sinatzen badu, ziur egon: 1) Pentsamendu komunaren pasabide guztiak zehatz-mehatz arakatuko ditu, harik eta agortu arte; 2) Arakatzearen akta labur eta dotorea egin du; 3) Akta bera arakatuko du, miaketaren akta jasoko du, eta horrela hurrenez hurren; 4) Automiaketa paranoiko horretan, pentsamenduak distira eder eta kezkagarriak igorri izango ditu, bizitzan ikusiko ez dituzun bezalakoak (eta ez zaitut batere ezagutzen). – Miguel Noguera.

If Julian Génisson signs it, you can be sure that: 1) He will have scrupulously traced all the galleries of common thought until they run out; 2) He will have drawn up a succinct and elegant record of that search; 3) Then he will have traced the search itself, and drawn up a record of that proceeding, and so on; 4) In that paranoid frisk, thoughts will radiate beautiful and disturbing sparkles as you have never seen before (and notice I do not know you at all). —Miguel Noguera.

Comprar.