Seleccionar página

Gabrielle, Emma, Leire y Zoe salen a escondidas de sus cuartos en un internado para pasar una noche de fiesta en el gimnasio del centro. Pero un secreto de Gabrielle y los celos de su amiga Emma provocarán una tensión que se descontrolará cuando Gabrielle entre en el gimnasio con un arco y sus flechas.

 

Gabrielle, Emma, Leire eta Zoe barnetegiko beren geletatik ezkutuka ateratzen dira, bertako gimnasioan gaua parrandan emateko. Baina Gabrielleren sekretu batek eta bere lagun Emmaren jelosiak tentsioa nabarmena eragingo dute; Gabrielle gimnasioan arku batekin eta bere geziekin sartzerakoan tentsioa guztiz deskontrolatuko da.

 

Gabrielle, Emma, Leire and Zoe sneak out of their rooms at a boarding school for a night out at the center’s gym. But a secret from Gabrielle and her friend Emma’s jealousy causes tension to spiral out of control when Gabrielle walks into the gym with a bow and arrows.

“Sandwich Cat” (David Fidalgo) 10 min. España.

 

Un día cualquiera. David está tirado en el sofá viendo su serie favorita: una fantasía cristiana, mientras Sandwich Cat hace de las suyas.

David va al baño… y comienzan a ocurrir cosas extrañas, temblores y apagones.

 

Edozein egunetan. David sofan botata dago bere telesail gustukoena ikusten: fantasia kristaua, Sandwich Cat-ek bereak egiten dituen bitartean.

David komunera doa… eta gauza arraroak, dardarak eta itzalaldiak hasten dira gertatzen.

 

An ordinary day. David is lying on the couch watching his favourite series: a Christian fantasy, while Sandwich Cat is doing his thing.

David goes to the bathroom… and weird stuff starts to happen, like tremors and blackouts.

 

“Howler” – Martin Gore (NYSU) 4min. España.

 

Un pequeño tratado sobre la evolución.

 

Bilakaerari buruzko tratatu txikia.

 

A brief treatise on evolution.

“A Goat’s Spell” (Gerhard Funk) 9 min. Alemania.

 

Un día en la vida de un niño: hacer una conquista antes de desayunar, encontrar una cabra despistada junto a casa, mirar con expectación un par de aviones en el cielo. Después las cosas y los acontecimientos se desmoronan. La cabra parece estar vinculada a todo eso… si es que existe un vínculo entre algo en absoluto.

 

Haur baten bizitzako egun bat: gosaldu aurretik konkista bat egin, etxe ondoan ahuntz despistatu bat aurkitu, zeruan hegazkin pare bat ikusminez begiratu. Gero, gauzak eta gertaerak eraitsi egiten dira. Badirudi ahuntza guzti horri nolabait lotuta dagoela, baldin eta zerbaiten artean inolako loturarik badago.

 

A child and its day. A conquest before breakfast, a clueless goat next to the house, a couple of promising airplanes far up in the sky. Then things and events fall apart. The goat seems to be linked to all of that. If there is any link between anything at all.

“Irrits” (Maider Oleaga) 15 min. Euskadi.

 

Izaro y Clara, dos chicas adolescentes de 17 años, trabajan como monitoras de las colonias infantiles. Un día de calor, Clara besa apasionadamente a su amiga. Izaro, impregnada de deseo, está desorientada intentando gestionar lo que le ha pasado y dispuesta a seguir hasta donde Clara quiera llevarle.

 

Izaro eta Clara, 17 urteko neska nerabe bi, begirale lanetan ari dira haurrentzako udalekuetan. Egun berotsu batean, Clarak irrikaz musukatzen du laguna. Izaro, grinak itsututa, noraezean dabil gertatu zaiona kudeatu nahian, baina prest dago Clarari jarraitzeko, hark nahi duen eremura.

 

Izaro and Clara, both 17, work as instructors at a children’s summer camp. On a hot summer’s day, Clara gives her friend Izaro a passionate kiss. Izaro, filled with desire, feels confused as she tries to process what has happened to her and is willing to follow wherever Clara wants to take her.